2009. április 24., péntek

Levél H. Úrnak

Meglepett Jack Woldans: Hádesz sisakja
szövegéből a két idézet közé ékelt Vád-
beszéd, amit Ön gondolom pénzért
közölhetett piros-reklám lapban
mélyen tisztelt H. Anonymus szerepét
most én igazán nem a hatalom oldaláról
nézegetem és nem is a habzó szájú nagy
úrhatnám honfi-lobogású ellenzék sötét
bíbor páholyából készülök szólni, hanem
mert unhatnám a hasztalan önvádat is
most választások közben ám csodálom
sajnálom is, hogy ez az élénk és okfelismerő
írás késve kerül kézbe, még akkor is
ha Hadész sisakjából óriás szurokfekete
pillangók röpködnek ki, vad rajokban
és van, hogy vacogunk a félelemtől, hogy ezek
valamely harmónia értelmes nap
ragyogását képesek lehetnek elfedni
élet-egünkön végtelen időkig…
Késő az írás, lám kire ad voksot egy lúgozott
agyú nép, idomított, rettegő, törpe
tanítókkal vakított tömeg, tisztelt H.Á.
Európa fénytelen szűk sikátorain botorkáló
megalázott sokaság lankadt és tudatlan
menetelése valamely névtelen tágas
vesztőhely, vérmező vonzatába halad
szótlan legyintve a kiszúrt szemű
országképviselő plakátarcra
a törvény szavát, miért ne a hatalom
hajcsárai szabnák hitvány céljaikért
miért ne játszanának bankokat pénzelve
míg egyre több hajléktalan szorul életpartra
gazemberek kedvező világa virágzik itt
olajszőkítők, bankárok, miniszterek új
fényűző palotákba költöznek a
szegénység szagú betontelepekről
privatizálva a nép vagyonát idegenek javára

2.
jajveszékelve meakulpázhatunk tisztelt H.Á.Úr
A tudat rejtett zugaiba kergetett félelem pillangói
életre kelnek nyüzsgő lárvákból
Hadész fekete kalapjának kedvez a pusztulás
hacsak jövendők szánakozó angyalai ránk nem permeteznek
éltető nedűket kijózanodni, hogy ne kelljen rejtegetni
a godolatot, hogy születnie kell fogékonyabb nemzedéknek
akik leborulnak az ősi bölcsesség előtt
s bár magukban hordják a fájdalmat, mint az óceán
és önzetlenül tudnak szeretni újra
Hadész gyászos pillangói lehullnak
alvadt szurok éjszakák mezőin
s a szívekbe rejtett fényből lobbanó
fáklyák ragyogása fogságba ejti a bűnt
Tartson velünk H.Á.Úr, kiknek van hitünk
a nagy vad utolsó menete következik
mikor senki sem tiltja a balga is képes a rosszra
örömszerző ország miért ne lehetne e föld
jámborrá szelídülhet az acsarkodó
csodateremtő szeretet a kozmikus arány
más kiút nem valószínű, szájhősök hangja
kiszárad és a gyűlölködők
keze megtorpan – elhullatva a kést-
egyszerű vagy bonyolult feladat
e káoszból világot teremteni, hogy a szennyezett
anyag felett alkosson az eszmény!