2013. október 30., szerda

L...

Vissza adta a Múzsa szerepét,amely nem egy kurtizáni
életvitel,noha milyen jól állt volna neki, nagy kék szemű
igazán vonzó arccal megáldva,lehetett volna gyönyörű
vágyak ébresztője

Kora estére névtelen hullámok újra a bizonytalanság
fura tájaira sodortak,amikor egyetlen gomb nyomásra
a ragyogó és igazán káprázatos értékek kialszanak
értelmét veszti minden íz,illat,hang,szín
élet-halál –szerelem és csak lebegsz,mint pókháló szálon
egy alélt bogár,bár tudod vissza jön még a nyár
ontva sok örömet,ölelést

Jégkorszak
szakad
a lélekre…sötét…köd…hideg…!

2013. október 21., hétfő

Ébredezőben...

o                                                       
"Lángolj fel a lelkünkben szép
Égi szikra szent öröm,
Térj be hozzánk drága vendég,
Tündökölj ránk fényözön.
Egyesítsed szellemeddel,
Mit zord erkölcs szétszakít,
Testvér lészen minden ember,
Merre lengnek szárnyaid." –( részlet Beethoven IX. szimfóniájának Örömóda című tételének szövegéből)

Végtelen sok ködálmából éled
szívűnkben, az alvó zsarátnok
fellángol a szeretet,szeretni az életet
sötét gonosz erők vad ragadozók
hiába mérgeznek,füvet,fát
minden zsenge tiszta létcsirát

Kitisztul fejünk felett az ég
bátrak leszünk élhetőbb időket
álmodni,mert formát ölt
minden gyönyörűség,amire vágyunk
nullára halkul az üvöltöző kételkedés
énekelünk és táncolunk a nekünk
zöldült tereken
ünnepeljük,hogy pusztító betegségek
fájdalmak fogságából,rettegés
börtöneiből szabadulhatunk
téveszmék rengetegéből,vér ontó
barbár háborúkból elérkezünk
a bizalom virágzó völgyeibe

Megengedjük magunknak
hogy megszülessen a nyomorba
taszított emberiség
boldogsága,egyre többen felismerik
magukban a kozmikus erőt
és alkotnak ujjongó igaz jelent
riogatások ocsmány korszaka
félelmekbe szorítások kínzó ideje
nagy hazudozások drámai játékai
nem bevethető fegyverek

Földanya sok- sok népe
ébredezőben!
2013. október 10., csütörtök

X...

Ebben az élet nevű nagy drámában ütközünk
roncsolódunk
vergődés,fájdalom,csalódás,tudatlanság mezőkön
túljutva,a legnagyszerűbbet is elérjük
látod alig maradt egy darabka tiszta kék
ég,álcázott repülők szennyezik méreg permettel
földanyát,olyan háború ez,ahol az élővilágot
halottá szeretné,sivataggá tenni az álnok démoni
hüllő sereg
levegőt ,vizet,földet naponta fertőzik
mert,uralmuk lejárt
te lánglelkű lány ne az első tévutat sajnáld
jöjj küzdeni segíts ,erős vagy szép és fiatal

Szívünkben kiolthatatlan óriás tüzek lobognak
világ teremtő kozmikus erőket mozgatunk
és egyre törpül az ocsmány sötét nyáj!

2013. október 1., kedd

V...

Hajnalok Leánya,hajnalok-hajnalán szólít
nem alhat,ismeretlen vágy hevében
áthatol a korai metsző hideg téren és elér
idegsorvasztó okos-telefonon siet
mint a most született forrás,oly tiszta
a hangja,gyönyörű sikollyá szépül s mint
édes nektár betölti létem egészen

Sorsom csillagai mint egy- egy eltékozolt
vad küzdelem mező-molekulái kihunynak
minden testi-lelki üröm és öröm
törpül és a semmibe fúl,mert e lány tűnik
most igazi illúziónak egyre jobban a jelen
nagyobbodik vele igazabbá és új vonzások
húznak valami egészen más irányba

Kitudja,milyen elfelejtett vágy-álmok
érkeznek beteljesedni, a szerelem végtelen
lehetőségek nagy kertje,nincsen ahová rejtőzni
ma talajra fagyott az első-hó Erdélybe
bent virágok nyiladozzanak táguló tereken
meleg derűk fényeskedjenek világítani
és öleljük szívűnkre szépséges Múzsánkat!