2017. február 6., hétfő

Vissza találnak ősi otthonukba… 
Lehet e tengernyi áramló lélek,sokasága
óceánok hideg sötétjébe leli szörnyű halálát
a népbolondítók röhögve nézik
és azt se bánják ,ha Európa népe egyszerre
kijózanodva fegyvert ragad és lekaszabolja őket

Hiszen,hazájuk védelme tiszta és szent kötelesség
mi nem hívtuk ezeket,csak a sátáni démon – nő
aki,nemzete ocsmány árulója,mindennemű hamíság
ármány papnője,csalogatta német földre az irdatlan
kőkori sokaságot

Látod,hogy áramlik tengernyi lélek még ma is
szülő földről a gyilkosok kibombázták
és valami nagyszerű boldogító hazával
ámították mindet,hogy itt szabadon dőzsölhetnek
erőszakolva nőket és onthatnak vért
 Európát,akár rettegésbe tartva
lehet békés otthonokat kirabolni,fosztogatni
robbantgatva gyilkolni,az élet,a boldogság
értékét veszítette,mert népirtásra esküdött
a legsötétebb hatalom ezen a planétán


 
Égen  - földön felragyognak a fény hitszövetség csillagai
s a szerencsétlen tévelygő milliókat ősi otthonukba
vezeti,tudat tisztító távolságokat utaznak át,boldogulni…