2014. március 31., hétfő

Isten ember lenni...


Belépve az újkorszakba,tombolni volna szép
nem fékezhető öröm ujjongással
(egy eltévedt rímet találtam ép)
de nem őrjöngök,mint tennék mások
kiabálva,hogy ez már sok
felébredt eszméletem óta mindig sejtettem:
hogy a halál,csak egy legyőzhető vírus

Noha,most szokatlan végtelenbe hosszabbított
terveket készíteni és megkeresni nő társam
aki kész e nagyon nagy útra,ultra gyönyörű
szerelemre gyúltan és mindezért el se kell
adnom a lelkem sötét erőknek
mint a jó öreg Faust tette
s e hatalmas titok őrizetlen,bárki jöhet,vehet

Egy kis örök – életet!


2014. március 24., hétfő

Ofélia...


A biztonság illúzió, mégpedig azért, mert a veszély is az. Sosem vagytok veszélyben, sose vagytok kockázatos helyzetben. Semmi sem történik veletek. Így a biztonság szükségtelen. Puszta fogalom - egy fogalom, hogy ha léteztek,akkor ennek az állapotnak bizonyosan van ellentétpárja is. Ezért megteremtitek a biztonságérzet igényét, azzal hogy megteremtitek a veszélyt, melyről úgy gondoljátok ott lapul az árnyékban.
Amikor azt mondom, hogy a minden vagytok, akkor értsétek ezt úgy, hogy semmi sem ragadhat el benneteket, vagy a szeretteiteket. Ti vagytok az általatok megtapasztalt valóság teremtői, ti döntitek el hogyan teremtetek és kivel. Mindez ti vagytok. Ti teremtetek, ti is vagytok a közeg amelyben teremtetek és ti vagytok a megteremtett dolog is.
Ezért tegyétek fel magatoknak a kérdést, milyen világot szeretnétek ma ! „Ofélia

Olyan világot szeretnék,amelyben egy hozzád hasonló
tündérnőt találnék,aki megért mindenben,mert intelligens
(szőke vagy gesztenye barna,kékszemű,enyhén molett
szereti a szerelmet,millió csóktól sem riad meg,élnénk
egyszerű életet,magasztos tartalommal)csavarogva
a világban,ahol nyugodt,jókedvű emberek élnek
és semmitől se félnek,mert ismerik az illúziót
Olyan városok,falvak,amelyek tiszták,sok gyümölcs fával
virággal,kristály vizű csörgedező folyókkal
este nagy tábortüzek mellett gyülekeznének vigalom
dalokkal köszöntenék egymást és az Égieket
gyakran aranyesők is hullanának a földre,hogy mindenki
bőségben éljen,mint a jó testvérek szeretetben
ezek az idők lennének fájdalmak és betegségek nélkül
Ismernék a munka,az alkotás,a zene,a tánc,örömét
ez csak egy spontán vágy Ofélia de készülök rá,hogy álmodjak
egy ilyen hasonló világot,ebbe a jelenbe,mert sokan
bizonyára megérdemelnék,talán még én is!
2014. március 23., vasárnap

Új...

Két lábon járó lények sokasága sok mindent tud
egy ideje nullára csökkent hitmintája
egy ideje csak érzékelhető dolgokat fogad el valóságnak
szín,illat,kemény,lágy,forró,hideg,hullámos,sima
fehér-fekete,öreg,fiatal
az anyag elvűség sötét börtönében lejárt a büntetés
az égiek megírták mindenki szabadság levelét
hunyorgunk a ránk zuhanó hatalmas fényben
mindenhol szakadozik a régi szokások szövete
létezésünk új csirái gyöngék mutatkozni
babiloni zavarodottság hullámzik még erős a köd
az elmékben,bizonytalanság óceánokban keresgélünk
megfogható támpontokat élni,átjutni új dimenziókba
kibontani álmainkat part nélküli örömöknek
isteni jókedvünk születőben
lehetne énekkel,tánccal,virággal köszönteni
tiszta szép vidámsággal
a képbe rögzülő új korszakot!

2014. március 22., szombat

Döntő mozdulat...

Tavasz virágon gyönyörű pillangó,ha rebben
a szárnya,valahol e világon birodalmak dőlhetnek
romba,olyan viharrá fokozódhat egyetlen ártatlanul
tiszta mozdulat,nem mérhető a szívben ébredő
szeretet,amely újjá születésre késztet örökre kilépve
„jehova”árnyék sötét gyilkosi elme világból
mikor megérted,hiszen Isten tavasza világol
kilépsz egy szennyezett elme börtöni létből
szabad akarattal megtanulsz élni,évezredek óta
először,egy boldog és élhetőbb életet teremteni
ehhez légy bátor, ó nagyszerű ember!

2014. március 20., csütörtök

Hangulat...

Valaha időben elmémbe telepített
gondolat –implantáció eredménye is lehet a kényszer
mert,szeretnék találni én is pihenőt néhány óriás
gondolat hegy között a néma virágmezőn hallgatni
belső utam univerzumába jutva mozdulatlan
mosolygó Buddha- Arccal boldogan,felejtve minden
külső nyüzsgést,forró forgalom sodrást

Vagy szenny darabkák a semmire költött múlt felől
érkeznek,múmiává aszott egykori széplány arcok
csalódást hozók,fájdalom okozó lények fura entitások
vonulnak csont farukat riszálva,csak az ég tudja
mivel és kikkel van tele a múlt,hamis ígéretek mintáival
sűrűsödő karmák egyre nagyobb terhével
nem sikerült álmodott tisztáknak maradnunk

Csillag kötődéseink mind kilazultak a sötét erő hatalma
karanténba tudott évezredekre zárni
etetve az emberiséget tudatlanság moslékkal
hitehagyottsággal primitív szintre zuhanva,szörnyűségeket
túlélve,mély lelki nyomorba,s az igazság arca rejtve maradt
még e percben is ködbe úsznak milliók alig valamit látva
noha kitágulnak már a tudat kapui!

2014. március 17., hétfő

Hilary Hahn...

Hilary Hahn,köszönöm a képet,ahol a Bach koncert kezdés
pillanata,megörökítve,érezni lehet a nagyszerű izgalom
rezgéseit,amely kiáramlik belőled,szívedből
és nagyon tetszik a vonó emelése a hegedű irányába
ilyen eleven szobor ként sokkolta közönségét
ahogy ezt beszélik N.Paganini is ,ő feljebb tartotta a vonót
és csak egy nagyobb hatás szünet után csapott le a húrokra
amikor a várakozás a közönségben csend-óceánná mélyült

Milyen érdekes,hogy dús hajad belombosodik a háttérbe
és mezítelen nyakad hangsúlyt kaphat ráeső fénytől is
láthatatlan alakban kivetítem magam és ajkadra lehelek
egy biztató csókot,hogy a női princípium felébredjen
olyan az egész állapotod,mintha egy óriás tűzet akarnál gyújtani
hirtelen,mi mást is tehetnél,lángra kell lobbantani
az embereket,akik idejöttek most,arcukon látszik
a köznapok sara,emeld fel hát a lelküket Hilary Hahn

Tanítsd őket szárnyalni a szeretet vad tűzébe
magasságokba fel-fel az égbe kell mártani őket
hogy legalább egyszer ,Isten igazából
megérezzék az élet nagy, végtelen csodáját!

Új civilizáció...

Egy elképzelt valóság, anyagba -változását törlöd
a „ nem hiteddel”
nyugodj meg vándor,amit nem hiszel nem is létezik
gondolataink teremtő ereje csak a tiszta hit téridejébe
tud létre jönni,bármi is legyen

(A tibeti szerzetesek tulpája egy fejben kigondolt forma
anyagi kivetülése,például…de idesorolhatnám
világunkat ,úgy ahogy van,amelybe élünk
az isteni szellem gondolat játékának színes mozgalmas
gyönyörű kivetülése…a fűszál sem görbülhet el
isteni akarat nélkül,a kék bolygó minden lényét
az ő nagyszerű,éltető szeretet lüktetése hatja át
minden univerzum szív-lüktetését,általa vagyunk képesek
keserű mélységeket
kék éggel szikrázó örömöket megtapasztalni
évszakok szépségének sebesen fodrozó sodrását)

Megkaptuk a gondolatokkal,vágyakkal való teremtés
tudatosságát,teremtsünk hát egy új,tisztább,emberibb
civilizációt,amelyet eddig 24 ezer évig a sötétség hordái
valódi erőnket,megtagadták tőlünk,mert leigáztak
szomorúság karanténba rekesztve uralkodtak rajtunk
szüntelen agymosással,aggodalmakkal szörnyű háborúkkal
iszonyú szenvedésre szorítottak ,értelmünket altatva
sötétség birodalma felé irányítottak minden népet
marha-kor,madár influenza,fogkrém méreg,élelmiszer ízesítő
repülő rajok vegyi bombázásának kitalálói
vádolhatók néptömegek ritkításának gyanújával

Szívünkbe az élet virágzását hordjuk,nem ítélkezünk
szeretetre hangoljuk magunkat
összetartozunk
kozmikus arányok rajzolják meg világunkat!


2014. március 15., szombat

Ofélia...

Ofélia itt vagyok,szobámba tavasz eső terelt ide
és nem is bánom,mert van amit rendezni legbent
volna munka csak bírjam hatékonyan
(vágyak halmaival teli álmaim vázlatokban
nyugszanak,anyagba sűrűsödésre várva,semmi
határozat színekre,tartalmakra,méretekre
hogy tudjak majd nagyon ujjongani minden apró
új,előre el sem képzelt állapotra,nagy valószínűséget
hagyva a meglepetés végtelen erejének)

Néhány visszautazást meg kell tennem,szeretnék
dolgokat meg nem történté tenni(szüntelen fekete vér szivárog
e pontokból, hangulat fehér falakon átütve)
minden tehertől szabadulva örökre jelenbe lebegve
tanulva tágítani az elme falait,egyre hatalmasabbra
ó jaj és gyakorolni anyagba sűríteni pillangó életű
gondolatokat

Ha Istenigazából újra teremtem magam és tetszik
az eredmény,segíteni akarok azoknak akik kérik
Tündérnő,sokat tanultam leveleidből,hálával gondolok rád
olyan önzetlenül tudsz sokat adni

Pontosan nem tudom Neked abban a dimenzióban
mi az ami nagyon jó napnak számít
(a költő,minden földi nőt ámít)
egyszerűen,a legjobbakat kívánom!

2014. március 14., péntek

Got talent x factor…Hallgatom,színpadra érkeznek nagyon különböző
hölgyek,férfiak,fiatalok,idősebbek
most éppen egy fiatal kissé duci lány jelenik meg
vár,amíg a gépzene indul és belevág jajongva
sorvégeken gyakori a végtelen magas ú..j..é                                                                                                  sikoly szerű hang hullám
a közönség érzi, forrong lángoló hangok izzó
parazsán és tombolnak ,sikítanak,tapsolnak,dobognak is
a lány elhallgat és a terem-lárma felerősödik plafonig
mindenki torok szakítóan ujjong,ordít,csapkodja a tenyerét
az énekes áll,győztesen,szeméből víz patakzik
szemfesték oldó,fehér papír zsebkendővel próbálja itatni
a zsűri elismerő szavai után meghajol                                                                                                            és lassan elindul,elszakítva a nem látható most keletkezett                                                                            kötelékeket, testéhez tapadt pókháló vékony szálak…
minden mindennel összetartozik bizonyságai

Elménk képrendszerébe érkezni
szemlátomásban,fülhallomásban a sokaságba
nem könnyű
csodává egyszerűsödni!

2014. március 13., csütörtök

Leila...

Amennyiben egy meghatározott ideig rejtélyes
okokból,szüntelen más-más általad választott
álarcban jeleníted meg magad
könnyen bekövetkezhet a legrosszabb is


Hogy,ha új döntést hozol egy reggelen
és hajlandó leszel az igazi arcodban megjelenni
senki sem akad majd,ki igazinak elfogadná

Megszokták,hogy félre vezeted azokat,akik valaha
minden bizonnyal szerették volna látni
ismerni,azt az arcot,amelyet rejtegettél!

2014. március 7., péntek

Ítélet nélkül...

Nyoma veszett egy nagy falkavezető ideológusnak
akit,vakon követnek,mind azok, akik lustának bizonyultak
olvasni,tanulni ősi bölcsességeket és új felfedezéseket
mágusnőt játszva napra készen megmondja híveinek a tutit
modern papnők,manapság felhők közeléből osztogatnak
sors alakító tanácsokat,lelki vakoknak,kortyolva
az elismerő csodálat mámorító nektárját,ember feletti
fátylakba,szférákba emelkedve élvezkedő ”szeretet”
lila habokban ontják magukból a képzelt érzelmi –lávát
nem kiapadó harmónia források ők

Ha jobban megnézed,párkapcsolatuk törött, életük zátonyán
vergődve,kicsiny hitűek,nem nagyon intelligens lelki sérültekből
élnek,köd glóriákkal fejükön online konferenciák hősei
csak az égiek tudhatják világító fényük mennyire hamis?!

 

2014. március 6., csütörtök

Leila...

Ha Te valóban ízlelhető,érezhető,hallható,
tapintható,látható sűrű anyagban hiszel
miért rejtegeted önmagad valós formáját
bújva idegen test,szem,arc mögé
(-nem szeretnéd,hogy lássanak,bárkik
akik,méltatlanok arra,hogy megpillantsanak)

Más testek,arcok ,szemek többet mondanak
belső-énedről,mintha ruha nélkül egyszerűen csak
kirakatba állnál!

2014. március 3., hétfő

A...

                                                                                                                                                                                                                                                    „Mint minden születés, a változás is fájdalmakkal jár. Nem történhet másképp, mert ami volt, azt el kell engednünk, az újba már nem vihető át a régi.                                                                                               
És bár a régi bőrünket kinőttük, mint a kígyó, az elszakadás mégsem olyan könnyű. A problémák ellenére szerettük a régit is. Szívszorítással gondolunk arra, ami jó volt, de az már nincs jelen az életünkben. Sőt! Nagyon régen nincsen ott. Ahogy az a személy sem, aki mi voltunk akkor! Már nem létezik sem az esemény, se az akkori énünk. Meghalt, elmúlt.”


E fenti szövegen ,hogy töprengj magadra hagynálak
bezárva napfényes ,meleg szobába
csak újjá születni,kilépni gátló,aggódó,önvádló
helyzeteinkből,ronda és elavult szokásainkból
felfogni,hogy élhetünk álmaink szerint
jelent mi magunk teremthetünk
önforrásainkból,örömből és végtelen bizakodásból

Felismerés,új-valóság rögzítése után segíts másokon
önzetlenül,lelki vakságban élnek a legtöbben
és mennyire megdöbben,ha elvezeted,ahhoz a ponthoz
ahol már ő is láthat,mint Te!

2014. március 2., vasárnap

A...

Jaj,Anett,mond minek ez sok ében színű lepel
mi ez a sok rejtőzködés igazi önmagad elől
semmi rejtegetni valód nincsen,rágódnod sem kell
mindenki írhat előzetes piszkozatot egy remekmű
alkotása előtt,lépj ki a múltból,mert vissza ránthat
már nem létező időbe,itt és most drága tündér
jelenedbe ragyogj,kitárulkozva,kelyhed kitakarva
vonzón,mint titkon nyíló virágok

Földnevű bolygóra,öröm teli életet élni jöttél
létezésednek, ezért örvend fű,fa,virág…minden
bontsd ki magad önkorlátaidból,Istened
jobban örvendene vigasságaidnak és ne várj csodákra
magad vagy a csoda,amerre csak lépsz ragyoghatnál
világítva élet-fénnyel,trillázva örömhullámzással
jókedved lobogása vonzhat be társat
gondolatod,vágyad

Féld a hiénát hízelgő szavakkal ösvényt akar
öncélú háremébe,fegyvere harmat finom erőszak
elkábít,mint kígyó a mérgével…látod az eső
itt-ott felejtett tenyérnyi tavacskákat,felhők és madarak
fürödnek benne,és a hajnalok rügyfakadók
szív vidámító tavaszi ének vonja derűbe léted
e vers világba fürödj,mint forró fürdőbe
újjá születve, álmodj nagyszerűbb sorsot!