2009. november 30., hétfő

Jelen falára írható szöveg…

Olyan bolygóra kerültem,ahol az élőlények mind
bevannak oltva a halállal,születésük első pillanatában
kezdődik haldoklásuk,mert egy meghatározott légzés
számra, száz évre vannak programozva de alig jutnak el
hatvan napévig
vergődéseiket nagyon furcsa módon :életnek nevezik
noha helyzetük olyan ,mint a halaké ,ha száraz partra kerülnek
egyfajta vesszőfutás az egész sorsuk,mert előhívódnak az előbbi életük
bűnei és lesújtanak váratlanul a szerencsétlenekre
balesetek ,betegségek,természet katasztrófák,hatalmi harcok,háborúk
vagy csúf álmok gyötrik őket,bármelyik percbe bekövetkezhet végzetük

Életről- életre itt gyötrődnek a tudatlanság sötétjébe remény nélkül
réges régen elfelejtették származási helyüket,a lelki bolygókat
hibáikból nem képesek okulni,korszakról korszakra újabb birodalmakat
építenek fel a vagyon,hírnév,hatalom bűvöletében elnyomják egymást
rabolnak ,ölnek,ajzó italokat fogyasztva kéj orgiákba
menekülnek ,mert a csábenegia rabságába merülve rabokként
léteznek keményen küzdve létfenntartásukért,a gazdagok meg gyorsan
elköltik az előbbi életükből hozott kedvező visszahatásokat
és újra vissza esnek rabszolga sorsba a következő menetben
sorba leomlanak a birodalmak szilárdnak hitt falai és kezdik újra
felhő karcolókból álló büszke városokat építeni

Gondolva,hogy majd ezek kiállják az idő próbáját de az anyagi világ
mulandó szubsztancia örök változásra van ítélve
a különböző nemzetek között rengeteg ellentét és gyűlölet feszül
egymás szabadságát lábbal tiporva véres harcokat indítanak
békétlen szomszéd országok ,gyerek lányok válnak prostikká
szuper gazdagok a tömegeket kedvük szerint irányítják
mert egyre nagyobb a tudatlanság sötétsége mindenhol a földön
a szentvárosokba felgyűlt az ürülék és a szent folyók vize fertőző
és minden arra utal ,hogy modern rabszolgaságot képzelnek el
bevezetni ,hogy a gazdag gaz senki Istentagadók hada
mint a démonok csapata kényúr ként uralkodhasson !

Utóhang:

Uram,Te aki számtalan nagy és vad, ember építette birodalmat
porba romboltál ,most se engedd hogy démoni erők uralják a földet
és add áldásodat szerte szabdalt Magyar Hazámra!

Csupán egy tévedés...

Mégsem Te vagy ,akiről álmodtam nem rég
egy különös éjelen,mert az álombeli lány
bár hozzád hasonló
szerelmet ígért

Elengedlek könnyen és szótlan várok ő majd nem ver át
várok,amíg kiléphet egy álom kapuján
és hagyom keressen,mert megtalál!

Szerelmi zsoltár

(Ha nem kap áldást a téridő,üres káosz marad...)

Legyen áldott a fény ,mert láthatlak
áldott legyen a fény,mert láthatsz
áldott legyen a hely ,ahol élek
áldott legyen a hely ,ahová belépsz
és áldott legyen a szó ,ahogy hozzád szólok
és áldott legyen szavad,amit hozzám szólsz
legyen áldott az értelem,hogy megérthess
legyen áldott a bölcsesség,hogy megértselek
legyen áldott a szívem,hogy igazán szeresen
legyen áldott szíved,hogy engem nagyon szeressen
legyen áldott az ölelés,ahogy ölellek
legyen áldott az ölelés,ahogy ölelsz!

Enikő...

Vagy ,mint zárt kelyhű virág Tündér csukva
mert körötted a világ romlott ronda
védelmezlek gyöngéd öleléssel,hogy kinyíló
szépséged láthassam, csodáljam, imádjam!

2009. november 28., szombat

Enikő...

Kérlek többé soha ne okozz nekem ekkora fájdalmat
hogy elnémulsz,mint egy fa,amely körbe járható
és hiába beszélek hozzá,magamra hagy lebegni
súlynélküli bizonytalan talajon,rettegve,hogy elveszíthetlek
bár alig,néhány órája csupán,hogy megtaláltalak
de meg se láttalak volna,ha nem hiányzok és nem érzed
szükségem van a hangodra,mosolyodra, halk sugárzásaidra
amelyek áramolnak számtalan milliárd sejt mezőiden
hogy auránk minden színe egybe hangolódjék végre
és töltsük be az űrt,amely talán évezredek óta halmozódott

Hát járd be értem az utcákat,a villamos megállótól
böngészve a szaladó számokat majd a tizenegyesig
hogy rám találj addig minden gondolatot elküldök
amely téged tükrözhetne,letiltok minden rügyezni
tolakodó érzést, és ezt a verset sem küldöm el
azt sem tudom miért is írok neked verseket
nem tudok most semmit
nem értek semmit
nem látok
nem hallok

Létezésedről nem veszek tudomást!

2009. november 27., péntek

Enikő...

Találkozásunk spontán valósult meg
mint a szél és a virág,ahogy megérintik
egymást,hogy azonnal remegő táncba
fogjanak,mint árva lángocskák ölelkezése
mi egymásra szomjazva öntudatlan merülünk
valami anyagon túli meleg örök évszakba
kitárni minden titkunkat végre és bánataink
lélek sújtó terhe megsemmisül,hogy szabadon
áramolni tudjon boldogító felismerés
hogy óceán mennyiségű örömet tudunk
adni egymásnak, hírtelen vágy teljesítőké minősül
test lélek agy
dalolni támad kedvem
kis Tündérke köszönöm

Ám most még elszaladhatsz,ha nem tudnál elviselni
kozmikus nagyságú lendületet
pontosságot és őszinteséget és a játék semmihez sem
hasonlítható magasztos élményét

De ha valóban hozzám kapcsolódva szeretnél űr utat
tenni arány,szépség,tisztaság csúcsai felé
magasabb rezgés számon gondolkodni
merészen támadni minden rútságot és ármánykodást
akkor feltárom néhány dimenzió titkát,hogy látni tudd
mire is született az ember és merre tartson
ösvényt találni az őshazába!

2009. november 25., szerda

Döntés...

Nem megélni az érintés örömét
egymás látását nem megélni
nem megélni közelséget és távolságot
mert a hiányunk is a jelenlétre emlékeztet
nem szabad ugyan abban a pillanatban:
röpke pillanatra sem
egyazon színre,ízre,illatra,virágra,felhőre
lángra,pillangóra,vízre,kenyérre….gondolni

Öntudatlan elkövetve is…visszahatást eredményez

Kilépek
akár lefele,akár felfele zuhanok!

2009. november 24., kedd

Grand Canyon...

Egy égi alkotás kő
kövön,kő hegyek,hallgatag kő alakok
kő völgyek pihennek korai naplementében
ezért a kövek is elszíneződnek
éles
fény pászmák sötét tónus az árnyék
kő csend
kő magány
kő hallgatás
kő szelídség
előkelő
kő szépségek
kő szerelmi ölelések
kővé lett csókok
kő kedvesség
kő szív dobogások
töredezett kő nagyszerűség
úszik itt a fényben
látszólagos kő mozdulatlanság
bemerevült kő tánc mozdulatok
kövesedett öröm és bánat
kővé alvadt sikolyok
távoli múltak és jövők
hangulat emlék kövei

ülni csak senkire se várni
ülni csak valakire várni
ülni egy kevés időt meditálni
ülni szótlanságot tanulni nagy-nagy alkalom
erre is jó lehet a Grand Canyon

Aludni kemény ,mint a kő
álmodozni a hely megfelel
kiszabadítani a kövek időtlen
álmát
lehetne természetes szabadtéri kőszínház
de így hagyni, nem hozni soha pattintott állapotba
képzelnék szívesen ide pantomim játékokat
lágy hangzatú dallamokat hegedűt ,zongorát
és becézve altatni még e kőhalmok kő tájak
iszonyú kőlét fájdalmát!

Biztató...

Elméd torz illúziója csupán,hogy megőrzöd magányod
és nem követed nagy álmaid szépséges igazát
mert míg a lustaság keményen leigáz,volna teendőd
akár roskadásig,mi fogva tart a cselekvés tagadása
lehetnél akár szövetségesem jóban- rosszban egyaránt
de múltad roncsa még most is vissza ránt

Vizsgáld meg egy új megközelítésben is: sorsod építése
áll,megtorpantál és gyenge óhajod előbbre lépni nem késztet
ábrándok arany pókszálaival naponta besző és ámít
a csáberő bolond gyengeségedre pontosan számít
mi legyen döntsd el,mert nem nagyon sok az időm
midőn egyre lármásabban vonulnak önmagukat kínálva!

Így tűnik el...

Mintha valahol hűvös rejtélyes titkos apáca zárda
végképpen magába zárta volna
vagy az utca bulizós sötét prosti alvilága,vagy mintha
a föld nyelte volna el,annyira nyom nélkül tűnt el
senki sem tudja halotta látta senki sem
lehet köznapi szürke polgári család rejti legott
boltíves kapuja mögött kisvárosi csendben
pajkos gyermekek nagymamáját nem felejthető,valaha
oly gyönyörű szép,szívem rablóját Márvát és hova futnék utána
törten,lendületet veszítve betegen csoszogva
lehet nem volt több ,mint egy színes egyetlen csók kalandra
illúzió ,de egy egész életre,az idő köd labirintjában
így tűnnek el,kedves arcok,dalok,hangulatok
álmok,finom rezdülésű mámorító vágyak
soha véget nem érőnek hitt történetek…!

2009. november 23., hétfő

Utóhang...

Lehet,hogy nem is akartam nagyon sokat
(tudom,hogy minden hölgy az Úré)
csak eljutni veled a világ végére,gond nélkül
ott lógatni lábunkat paradicsomi liget felett
ahol dúsam terem narancs és mangó,banán
és csend óceánok partján ősi dalok zengnek
égi Gandharvák kedvteléseiből és csontjainkból
szívünkből eltűnik a fájdalom,hogy valaki más
útitárs kedvet érez és velem tart
nem vitás elég sok erre az esély
mert e cél nem csekély!

2009. november 21., szombat

H.

” Márkásabb cucc vagyok. Kvalifikáltabb funkciókkal rendelkezem.
Ámbár, ha megromlott a teljesítés vigyázz! Hamar lecserélhetnek. Mivé válsz Óh világ? Vagy mindig is ilyen voltál? Hol az igaz szerelem?! A holtodiglan, a szomjazott örök csók?!
Minek születtem e világra? Játszani nem tudok.”H.


Nem a robotok seregében kell keresni,akik megtévesztően hasonlítanak
az embere,mert a tiszta szerelem szüntelenül ott lángol a szívűnkbe
milliószor szomjazunk is a mulandó csókra,amely édesen boldogít
és kitudja e világra hányszor is születtünk újra, kedvezőtlen visszahatások
miatt,itt és most javíthatunk olyan sokat ,hogy azután vissza utazunk
végre az ős hazába ,de a játék örömét ne tagadjuk meg magunktól
ezen nő fel az apró gyermek is,minden univerzumban és minden bolygón
intelligenciájuknak megfelelő szinten játszanak ,a föld egy közepes
planéta de érdemes már itt bekapcsolódni a tartalmas játék kedvéért is

Emlékszel Nandán,kezedben tálcával étkezéshez készültél és hívtalak ,mert volt
szabad hely az asztalomnál de nem fogadtad el..semmi baj
de most nem itt tartanánk..gondolom egy dimenzóval előbbre lehetnénk
ne vedd komolyan ez csak egy inpresszió
csupa véletlen minden látod az,hogy elérhető vagyok
az,hogy elérhető vagy persze mondanak olyat,hogy nincsenek véletlenek
egy nem kívánt gesztuson múlhat a világ ,a sors,a tyúk füle
és már nem biztos,hogy elérhetőek maradhatunk!

A szív...

Mi az,hogy „holtodiglan”,ilyen fogalmakat az idő meghaladta
mert egy fő mű elkészítéséhez általában az alkotók előbb
vázlatot,piszkozatot készítenek…a megtapasztalások vezetnek
tovább ,mert ebben a yugában sok a megtévesztő öncélú lény
akiket illúziók sugalatára könnyen elfogadunk és később derül ki
kit,miért öleltünk …a szív azonban képes súgni ,mert a szem
könnyen káprázat áldozat lehet!

A játék kiemelten fontos...

Hitelesen játszani pedig érdemes megtanulni,mert kozmikus
szinten is a játék zajlik a különböző nagy hangulatok megélése:
búcsú,találkozás,viszály,győzelem,szerelem ,átok,megtagadás,kegy végtelen változatos helyzeteinek minél életesebb megélése:
drámával telitett az egész védikus irodalom vagy egyetlen nagy dráma
ahogy tetszik:az ősi Mahábháratá és annak hősnőja Draupadi Hercegnő
aki,az áldozati tűzből született és felesége lett a Pandava testvéreknek
akit Arjuna egy magas szintű harcijáték győztese ként nyert el…a
Kurusetrai csata úgy ahogy van egészben drasztikumában és lírai
finomságaiban játék bizony a javából…számomra Arjuna példája
a döntő,hiszen harcolni kell irtani a démonikus rendek tagjait
akik alantas módon leigázzák Isten híveit,csak sajnos én magányos
harcos vagyok nem rendelkezem bevethető és vezethető hadosztályokkal
sem hatékony félistenek fegyver ajándékaival ,csupán a gondolatok
lézer éles rakétáit röptethetem szerte többé-kevésbé hatékonyan
és szeretném tenni a dolgom,noha még egyetlen értő hercegnő
Szerelmét sem nyertem el,aki tudna lelkesíteni és mellettem volna
akár az önszáműzetések vad pillanataiban amikor újabb szellemi
viadalokra készülődöm !

Rövid film...

Itt -ott valóban már porladó ,nem fiatal ez a vár,tetején hatalmas
szárnyú főnix madarak fészkelnek ,röptüktől olykor elsötétül az ég
szanaszét a tornyokba virrasztó huhogó baglyok huhognak éjszaka
rozsdás vaskapukat nyikorgat a szél kedvére de tündérektől lopott szép
testükkel itt lófrálnak ágyasok,tudatuk béna és néma és egyéb fehér cselédek
jönnek-mennek jöttmentek ,akik magányunkat nem színesíthetik szebbé
szegények tudatlanok habzsolnak esznek isznak mulatoznak,elmúlnak

Mégis csillagok gyúlnak este felettünk és tábor tüzek és cimbalmok zengnek
harsonák,dobok, sípok étel áldozatokkal,tánccal,énekkel dicsőítjük
az égieket,álmainkat aztán szép sorba eltemetjük barna koporsók nélkül
szerelem ,vágyak,ábrándok kerülnek lomtalanításra és nem várjuk többé várlakunkba nem létező kedvesünket kinek a jövő felöl érkezni kellett volna
a jóslatok szerint de bezárjuk szívünket az elkésett érkezők előtt
és kiírjuk jó nagy betűkkel a film végére,hogy vége!

Vers beszéd.

Bármi lehetséges önmagába.Istenem a szerelem nem egy időtartam függvénye
mindazt megélni,amit mások egy életen át is képtelenek,úgy tűnik nekem bőven
elég néhány óra is amely betöltheti örök hűvös magányom
és miért lehetne fal a testi szinten látszó kor különbség,hiszen minden lélek
egykorú és öröklétű és akaratodból boldogíthatom a később érkezőt is
hogy érezze végre a gyöngéd ölelés örömét és legyen ki minden szavát pontosan értse
azt is amelyet ki nem ejt soha

Tiszta örvénylése jöhet,kétféle principiumnak,hogy egyetlen egységbe forrva
boldoguljon szépé, a világ oly szennyezett ,hogy mit sem ér már vigassága is bolond,hiszen vakon besétált maya tágas színes palotájába
látod,tudom,hogy téveszmék szolgaságát nyögik itt a népek

Jöjj kedvesem,új század érintetlen pázsitja várhat ránk itt sötét éjszaka hátterét told bátran hátrébb mi talán merünk a fénybe lépni
és miért hunyorognánk,ha ránk csordul a hajnal
lehet évezredek óta várlak a hallgatás kövén
sohasem vontam kétségbe,hogy egyszer csak
váratlan megjelensz

Vagy biztosan megtudod mutatni,hogy valaki mást keresel itt,aki érthet
ebben a kárhozat sivatagban
szeszes vigyorral ahol pláza cicák és kandúrok vonulnak?!

2009. november 20., péntek

Veszélyes tájakon…

Akadt még látod egy nagyon nagy kérdés,vagyis mi volna ha
tölthetnénk napsütésben kedvező évszakokat,olyan földrészen
ahol még talán tiszta az ivó víz és tiszta a tenger vize is
és ahol van még csendes liget erdő,ahol könnyű ruhába szívesen
jár –kel az ember és aztán tudnánk sokat beszélni Istenről
a lelki világról,amit Te a minap kétségbe vontál valamiért
úgy tűnik csak az érzékelhető valóságot gondolod igaznak
ha sejtenéd mennyire tökéletlenek az érzékeink az elvontabb
fogalmak megértésére nem nagyon alkalmasak…de..tudod
hogy is mondjam,ha szívből képes vagy végezni a mahamantrát
később magasabb rezgés számra emelkedve tudatodba leképződnek
segítő ismeretek,amelyekről sohasem tanulhattál életedbe sehol
legalább is a jeleni életedbe nem,és akkor majd ezáltal is kezdődik
tapasztalat szerzés,hogy egy másik dimenzióból érkeznek
számodra az üzenetek sorsod emelő hasznos tanácsokkal

Ehhez alázatos szolgálat társuljon és önkarbantartó hit edzések
naponta újra és újra töltődj fel a mantra édes énekével és táncolj
boldogító örömtáncokat Radarani és Krisna tiszteletére
segítsd odaadóan a közösségi munkát mindenkivel társulj
a szeretet őszinte sugárzásával meg nem sértve soha senkit semmiért
ha így keresed az égiek kegyét talán előbb-utóbb megkapod
mert minden lehetséges igazság felett álló valami a kegy
amelyet nem lehet megkapni úgy,hogy pontos matematikai
számításokkal programozod araszolgatva a teljesítményedet
ilyen valóban álom szép tájakon társulni sem veszélytelen
mert egymást is bizonyára felfedeznénk és a lobogó érzékeket
kordában tartani az emberi lény legtöbbször gyönge vagyis jobb
ha nem keresünk észbontóan kedvező tájakat búja növényzettel
mert lehet el sem hiszed még gondolat síkon a mezítelen képzelet
mámorító völgyében találkozni ,együtt lenni is visszahatást képez!

Kedves Reni...

Ma-holnap ,mint érett hölgy egyből megérted kőmárvány hideg az ajkuk,noha lehet vonzóak és szépek a barbi –babák sok milliárdot termő
üzlet ez is,nemzedékek nőttek fel rajta őket imádva rajongva
mennyire sivár és barbár ez a korszak ,ha nem képes vonzóbb
Ideákat adni,mint holmi bábokat nem véletlen az egyetemes
rabszolgaság tervezői a szuper birtokosok robot szerű viselkedés
mintáit naiv szülők naiv gyermekek naiv kormányok agyába ültetik
Kitalált madár influenza oltásokkal pedig szeretnének nemzeteket
kiirtani vagy nagy részét az emberiségnek a pénz mágnások azt
tehetnek amit akarnak a kevésbé intelligens sokaság irányítható
Akár önként besétálna az ember –vágohidra,ha egy gazember
ország vezető erre ad álcázott parancsot”a nép érdekébe cselekszünk”
reklám címmel,ébresztő hé emberek ébredjetek fel végre
Néhány dús gazdag hóhér cselszövéseit látnotok kell és felismerni
és védekezni,sok-sok esetbe lehet,hogy már késő,mert az árulók
könnyen adják el a nép hiteles érdekeit és holmi Júdás pénzért
Akár egy országot vagy a világot, hajlongva odakínálják
démoni megbízóiknak !

2009. november 17., kedd

Móré Katalinak!

Ha nem túl nagy gáz, szólnom kell róla,hogy más ként
gondolkodom a hasonló öncélú őrületekről,mint ez a
pasi, aki a fél világot öröm táncolni bejárta másokat is
buzdítva különböző kultúrákban (és amilyen korban élünk
nem is vitatkozok senkivel,hogy önmagában is nagy érték
csak az életörömét szüntelen ünnepelni)de az égi törvények
nélkül,( reggeltől estig rophatjuk gyors táncainkat
kapkodva lábunkat,mintha égő parázsra léptünk volna)
nem jutunk előbbre a megértésben ,hogy mi földlakók
mindannyian disszidáltunk az őshazából, és itt a vágyak fogságában
tobzódva hasztalan fáradozunk óriási kultúrákat építeni
a magunk sokszínű játékaira engedve a hamis egónak
hogy illúziónkat még nagyobbra növelje, azzal áltasson minket
együnk ,igyunk,szeretkezzünk ,szerezzünk hatalmat hírnevet
mert a testi halálunkkal úgyis mindennek vége

Abban a pillanatban odaát amikor az eltávozott rádöbben
hogy nem így van ,egy kicsit késő felismerni a kozmikus igazságot
és ide a fogolytáborba születünk vissza újra:kevés örömre,sok-sok
aggodalomra,szenvedésre ahelyett,hogy előbbre landoltunk volna
őshaza irányába…mit bánom én legyenek tűztáncosok és lángoló
jó kedvel járják körbe e kicsi világot de hirdetve,hogy hé emberek
lelkünk az igazi énünk :halhatatlan és van esélyünk kilépni
a tudatlanság sötétjéből…mindezt nagyon jól tudták a honfoglalók
az ellenségnek hátat fordítva is célba találtak az ős magyarok nyilai
de elhagyták Istenüket,aki segítette őket és azóta lám :hová jutott
a nemzet!

H.…

Ha felismered ,hogy a bizonytalanság polipszerű sokkarú
fogságába kerültél,talán könnyebben tudnál szabadulni
és drága idődet nem az üressen ragyogó nirvána keresők
között vesztegetnéd,akik Isten személyiségét képtelenek
felfogni és a mayavádikhoz közel eső ösvényen indulnak
hiszen rendjén való,hogy más-más az élőlények útja
és sohasem szidom őket,mert a végső célt megtalálni
nagy-nagy kerülővel majd úgyis visszatérnek hiteles irányba
De Te aki Krisna ,a mindenkit vonzó híve ként indulsz
kedvezőbb de nem könnyebb téridő úton járhatsz ,ami
kivételes szerencse és mindezt nálamnál is jobban tudod
legbensőbb vágyadra hallgatva rendeződnek apró kis káosz
gondjaid,ez minden követőnek bőven kijut napra készen
érkeznek a jó és kevésbé jó meglepetés csomagok
majd ,ha gondolod szólíts meg közös tevékenység keresésre
bizonyára feltudunk fedezni valami jót ezen a bolygón!

2009. november 16., hétfő

Reggeli hullámzás…

Közvetlen napkelte után érkezett a nedves tengerpartra
a férfi,amikor hirtelen megpillantotta a homokban egy nő
testének végtelen pontos nyomatát és nem messze egy fehér kalapot
darabka kővel nyomatva,hogy vigadozó szél ne sodorja el
mozdulni sem tudott csak bámulta egy szép test helyét
amelyre furcsa módon most a férfi árnyéka vetült az ismeretlenre
aki magából csak egy formát és ittléte bizonyságául a kalapot
hagyta ,lám ez elég volt ahhoz hogy valakit lázba hozzon
a hullámzás fokozódni látszott elérte olykor a férfi bokáját
aki önszobra ként állt ott várva,hogy megjelenik a nő
valami csoda folytán,talán vissza jön majd a kalapért
most meg riadozni kezdett ,hogy bizony a hullámok ellen
nem sokat tehet és gondolata alig jelent meg az elméjében
máris nulla szintre törölte az előbbi látványt egy váratlan
nagyobb hullám,életünk is így tűnik el nyomtalan az idő
hullámzásában,hogy aztán valahol újjá szülessen!

2009. november 15., vasárnap

Ballada

Egy kis elefánt születése videó új barátságot szült
és mintha örömmel be lennék ojtva énekelek magamba
a szív tavaszait kutatva egyetlen isteni évszakra vágyakozom
ahol a szerelem örök forrása buzog rejtve ,ebből egyetlen kortyot
valamely előző életembe ,kevésbé meggondoltan ihattam
(és hol lehetne hely arra,hogy meg nem történté tegyem)
mert most jeleni életem dúsan tele van ragyogással
vonzódás fénnyel tünemény lobogással egyetlen fényjel
Egyébként borúsan sötét sok szenvedés teli napjaimban
hurcolom holt szerelmeim meg nem érinthető tükör mását
velem vonulnak mind,akik megtagadtak vagy engem akartak
be nem látható hosszú sorokban követnek mezítelen lábbal a porban
álmatagon , bárhol járok nem látható ezüst pókháló vékony szálakkal
kötődnek hozzám és csak én láthatom őket,noha tudjuk mind
az igazi akire vágytam nincsen közöttük sehol,és csak ritka
Álmaimban sejlik fel halk rajzolatban kibomlott hosszú hajjal
és nem láthatom az arcát…az új valós találkozások ezért
jókedvre lázítanak,mert azzal az illúzióval etetnek,hogy most
az álombeli örök és igaz társam jelentkezik:végre láthatom
és vége a folytatásos szenvedésnek,keresésnek,átoknak
keserű pohárnak,magánynak,iszonyú hiánynak,őrületnek
számtalan szív tipró tévedésnek …ám lassan vége az ifjúságnak!

2009. november 14., szombat

H.

”De megszűnik a szív virágzása. Az elméhez kerül az energia. Ez nem a legjobb dolog.”H.


Itt a valós élet síkon a szennyezett anyagi világban
nagyon sok jó dolog eltűnik lassan és egyre sivárabb
idők következnek,az égi törvények nélkülözése miatt
eltűnnek az illatok és eltűnnek az ízek és a színek is…
Mintha ,egy másnaprendszerbe vissza vonulna
érdemesebb bolygóra a Szépség Királynője
és átveszi helyét a rútság és förtelem démona,hát
emiatt sem volna érdemes újra vissza születni ide

Kaly-yugában össze zsugorodik az értelem egyre
kevesebb elvontabb fogalmat képesek megérteni
a hús fogyasztása miatt,programozott robotok ként élnek
nem sejtve,hogy az élet nem szűnik meg a testi halál után
Falra hányt borsó szinte az avatott beszéd is,süket
fülekre talál,annyira a túlzott érzéki örömök kötik le
az elmét,hogy szüntelen mindenben ezt keresik
dúsan kortyolva önromboló ajzó szereket

Jó érzés,hogy nem haragszol ,a kis elefánt születése”
videóért,jó érzés barátkozni veled
találkozásunk a szív virágzása is lehet!

2009. november 13., péntek

H.

„habár kissé nehezen viselem a vér látványát. (ugyanis a remegés fog el, és a földre húz)most csak spontán rosszul lét fogott el, mert ebben nem volt erőszak, olyankor "lefagynak a végtagjaim" és a földre esek remegve. (ilyen volt, amikor anno állatvédős barátaim számomra sokkoló videókat küldtek)
de azért köszönöm.
(habár élőben fogalmam sincs mi lenne a reakcióm)”T.T.


Itt érdemes megállni néhány szóra,mert a „kis
elefánt születése”videót valaki nekem is csak úgy küldte
kedvessége ékes jeléül és én aki olykor meggondolatlanul
tovább küldök kapott videókat,vagy éppen az új század útszélen
talált gondolatokat,elnézést kérek nem sejthettem,hogy mit válthat ki
a bőséges színes folyadék,amikor egy valódi elefánt születik
A tény ,hogy egy ifjú szép hölgynek fájdalmat okoztam fáj
holott általában azon fáradozom,hogy szépség halmokkal halmozzam el
a gyöngéd nemet és olyan gyöngéden érintem őket,hogy a törékeny hangulatok
épen maradjanak ,nyíló virág réteket,örök zöld lelki tájakat
vágy teljesítő fákkal,örök életvíz forrásokkal vagy magukkal ragadó ősi
dallamokkal,kedveskedem
Hallani véltem is egy visszafojtott kozmikus sikolyt
félelmetesebb vibráció ez,mintha elhangzott volna szabadon
álomból riadva hajnalig találgattam,hogy mi ez az üzenet szívemben szorongva szenderültem el, lebegve alvás és ébren lét között
nem lett volna visszavonható úgysem,mint az eldobott dárda lendült
a célpontig sajnos
Ebből a harmat finom lelki karambolból mégis reménykedem,hogy életképesen
tudunk kilépni és hogy ne maradjon maradandó sérülés
egy másik dimenzióban hét éven át ápolni szeretnélek
lehelet könnyű álom történeteket mesélve boldogító
mosolyra késztetve,arról,hogy férfi és nő mennyi ízű örömet találhat egymásban
ha részesültek a hiteles tudásból Szaraszvati Dévi kegyéből
Ó,jaj és ,hogy ne gondold most,hogy csábítalak Téged holmi nektári érzelem
szigetre
kivétel lehetsz,minthogy én úgy vagyok ,hogy minden szépséget vonzani akarok
magamhoz „ölelés céljából”gondolhatnád de ne légy ebben biztos vannak esetek
amikor látásom keretébe lépett nőket azonnal felajánlok Krisnának
csak Neked említem ezt mindenki más esetleg hivalkodásnak vehetné
Part nélküli bizalmat érzek látod irántad és fogadom ,hogy nem küldök neked
többé születésről és halálról virtuális képeket,mert nekünk illendő,hogy édes
égi áldással teli ajándékot küldjünk a matazsiknak,el a tövisekkel,amelyek
akár apró sebeket okozhatnak ,bármikor menekülj hozzám,ha bántalmak érnek
a karma bizony okozhat váratlan pillanatokat,segítek, ha lehet szívesen
szerény képességeim arányában ,és bocsáss meg!

Hercegnő...

Élhetné az életet szebben nem keseregve
azon is, hogy most néhány levél tova lebben
mert jönnek újra lombosodó tavaszok
szerelem teli énekelnek majd, alig múlt kamaszok
és ifjú vének több derűvel érkezzenek és múljanak
az évek

Vizsgák után is van élet,azt beszélik szerte a világon
lehet,hogy egy jövőbeni megnyilvánulását
tiszta szívvel imádom!

A.

Este amikor elmentél valamennyire elbizonytalanodtam
ne merd azt gondolni,hogy vissza vonom az ígéreteimet
úgy csak ,ha érdekel az ember jutott eszembe általában
hogy mivé lett,ez a biológiai konstrukció,egyáltalán
nevetséges és sírni való egyszerre érzéki örömeiért
bármire képes:evés ,ívás, kéj orgiák,akár állatokkal is
egyre kevesebb intelligenciáját ruhákkal álcázza rég feledte honnan jött hová tarthatna,veri a mellét
mint gorilla,fürödni akar a figyelem központjába
miközben azért fél ,hogy megbetegedhet féli a véget
legtöbb abban a tévhitben menetel,hogy örökre megszűnik
mint egy programozott gép,jé ,ha sejtenék bár

Hogy mi van a koporsón túli világban,szerintem sok
mindenben kezdenének visszafogottabban viselkedni
most még ha valamit nem ért elbújik egy mosoly mögé
mutatva fogait,mint támadáskor az állat,szeretném neked
tisztázni mielőtt bármi is kezdődhetne,hogy óriási a felelősség
azok számára,akik más ként élik meg a vonzalmat
az elfogadás mélyebb és a végtelenség irányába nőnek
tudatos öröm teremtések,nem holmi átmenet tenyérnyi
vízből az óceánba,hanem maga víz,fény ,levegő,föld
ős szubsztancia mivoltában még, ha parányi részleteket
észlelnél is ,fölfoghatóvá minősülnek a mozdulatok
vágyódni fogsz,hogy tovább léphess ,ha belépsz ezen a tárva

Nyitva bárki számára kapun,olyan helyre érsz ,ahol természetes
a derű és nincsenek vágóhidak se prostik se ajzószer boltok
se álcázott védő oltásokkal nemzetirtások se génmanipulált
termékek se idegen bankok vagy rabló multik vagy kommunisták
ha azonban úgy érzed a régi világban élnél,akkor maradj is ott
találsz még néhány marxistát magadnak akik valahogy kibújtak
a börtönök boltívei alól, velük aztán üvöltheted a” fel-fel proletárokat”
kedvedre nosztalgiázhatsz titkon fényesítgetve nagyapád kitűntetéseit
előbb vagy utóbb el kell fogadnod ,hogy a vörös hatalom összeomlott
végleg és minden egyéb öncélú hatalom sorsa ugyan ez,mert a
démonok népeket hülyítő dumája elavult és a sokaság fejében világos
hogy biztonságos hazát csak nemzeti értékekre lehet építeni

Ám ,ha Te komolyan gondolod,velem jöhetsz!

2009. november 4., szerda

Meghivó egy lánynak...

Az öngyilkosság egy másik változata ként is értelmezhető
lehetne,ha szigorúan holmi polgári trendet követve gondolkoznék
de van valami ősi erő (amit nem tudok magyarázni sem)
az összefogásban,amikor két roncs sors közös holnapot képes
megálmodni
Egyszerű életvitelt magasztos elmélkedést tudok kínálni
minthogy e verset se holmi több tornyos palotában írom Neked
de e parányi lehetőség a szívemből fakadva árad
és hiszem,hogy egy darabka élet úton ,ha nem külön utazunk
annak bizonyára lehetnek eredményei
Nem ámítalak varázslatokkal de gondoskodni tudok szerényen
napjaid,hogy ne keljen állandó barbár kihívások aggodalmában
öntipró bánatban tölteni és ,hogy legyen meg a mindennapi derűnk
persze tudom,hogy falat emelnek köréd,azok akik nem segítenek
ezért e korlátokat könnyen átlépheted
ne azt számolgasd mennyi a különbség, keresd és találd meg
mindazt ami úgy közös,hogy összetarthat
és talán valóra válhat néhány álmod!

2009. november 3., kedd

Hercegnő

Hát ez az ,hogy te mindig a másik oldalon regisztrálsz
ahol a fák is levetkőzve fáznak,látod az erdő hideg zóna
noha képzeld itt ahol élek annyi meleg sugárzik szerte
szívemből,hogy bárkit is boldogabbá mellengethetnék
álmodom is,hogy lelkében parányi óhajokkal egyszer csak
betéved egy tündér lány és talán felismer és öröm sikolyát
hallva finoman beleremeg a világ!
Bejegyezte: Nyisztor Miklós dátum: 6:45
0 megjegyzés:

2009. november 1., vasárnap

Klára

Köszönöm a sok irányú kedvességet valóban álom
szépek a csiga –palota építmények egyetlen torony csúccsal
luxus otthonok,nem is tudom hol valósították meg a fantázia dús
építészek,feltehetően lelki bolygókon lehetnek ilyen városok

Töltenék Veled egy nyári vakációt valamely mediterrán tiszta
tenger parton ilyen lakosztályba,elrejtőzve a civilizáció ártalmaitól
ha vissza kérhetném ennyi időre bár tova lobbant ifjúságunk
és ha szívesen velem tartanál ilyen természetű idővesztegetésre !